Savremeni i kvalitetni dopunjivači ishrane

„Ako nemate, sad, dovoljno vremena za svoje zdravlje, kasnije ćete morati da
odvojite mnogo više vremena i novca za svoju bolest.“
– Kineska poslovica

U 21. veku, čovečanstvo mora da se suoči sa problemima koji utiču na ceo svet: ubrzano informaciono društvo, povećanje industrijske i poljoprivredne proizvodnje usled prenaseljenosti, zagađenja životne sredine.

Smanjenje prirodnih izvora vitamina

Kao rezultat svega toga, prema jednoj studiji Evropske Unije iz 2006. godine, zbog lošeg kvaliteta zemlje povrće i voće danas sadrži sve manje i manje količine vitamina i minerala, koje se tokom prerade namirnica mogu dodatno smanjiti.

Stres, užurbani životni stil, pritisak

Usled rastućeg broja specifičnih zahteva koje diktira savremeno potrošačko društvo, sve više ljudi teško nalazi dovoljno vremena za to da obezbedi odgovarajući standard života za sebe i porodicu. Zbog ubrzanog tempa života nemamo dovoljno vremena za to da se pravilno hranimo, opustimo ili odmaramo. Istovremeno, zaboravljamo na to da stres i neadekvatan unos hranljivih materija troši rezerve našeg tela, što može dovesti do pojave bolesti ili čak prerane smrti.